SORTIDES GEOLÒGIQUES

Periòdicament el Museu organitza sortides de reconeixement geològic, mineralògic i ambiental per diferents indrets de Catalunya i la Península Ibèrica. Sortides que van adreçades als ensenyants, alumnes i públic en general.

A) XERRADES

B) SORTIDES GEOLÒGIQUES

C) ITINERARIS: Recorreguts geològics per la Catalunya Central (J.M.Mata)

D) REUNIONS, TROBADES I SIMPOSIS

E) ALTRES EN PREVISIÓ

LLOCS D’INFORMACIÓ:

Museu de Geologia “Valentí Masachs” de la UPC. Tel. 93 877 72 41 C: rocpetrus@hotmail.com

Col·legi de Doctors i Llicenciats (Delegació del Bages-Berguedà). Tel. 93 876 82 57 (tots els dies de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del vespre)