L’equip humà del museu pot atendre consultes sobre determinació de minerals, roques i fòssils. Per això cal posar-se en contacte amb els responsables de cada temàtica i quedar d’acord amb ells (museu-equip humà).

Exemple: Buscar la roca ornamental més adient per a un edifici, un monument, o qualsevol altra construcció.