La biblioteca de geologia del museu està formada bàsicament pel llegat de la biblioteca “Valentí Masachs”, a més de llibres, revistes i publicacions posteriors.

També compte amb mapes geològics, topogràfics i cartogràfics de Catalunya i alguns de la Península.

Llibres, mapes i d’altres publicacions es poden consultar prèvia concertació.