The Museum of Geology Manresa custody a single fossil in the world

 

La nova espècie va ser descoberta entre els exemplars trobats pel solsoní Lluís Ribera a prop d'Oliana

Josep Biosca, conservador de la col·lecció de paleontologia, amb Lluís Ribera, donant del fòssil.
 

FRANCESC GALINDO | MANRESA Es diu Olianatrivia Riberai en honor al seu recol·lector i donant, el solsoní Lluís Ribera, i és un nou gènere i una nova espècie de mol·lusc, que data de fa 38 milions d'anys, que s'exhibeix al Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC.

Aquest fòssil va ser l'estrella, ahir, de l'acte inaugural de les noves vitrines del museu dedicades a donacions, llegats i dipòsits. L'espècimen formava part de la col·lecció que Lluís Ribera, nascut a Sant Climenç el 1936 i amant dels fòssils, va donar al museu.

La descripció del nou exemplar va ser confiada al paleontòleg M. Luc Dolin, membre del Groupe d'Étude et de Recherches de Macrofaune Cénozoïque. L'estudi geològic i les circumstàncies del descobriment van ser desenvolupades pels professors Josep Biosca i David Parcerisa, de la UPC.

El resultat del descobriment, "una espècie nova per a la ciència", va dir Josep Biosca, conservador de la col·lecció de paleontologia, a l'acte al qual va assistir el rector de la UPC, Enric Fossas, ha estat publicat a la revista científica Geodiversitas, editada pel Museu Nacional d'Història Natural de París.

Els exemplars tipus dipositats al museu de geologia de Manresa constitueixen el primer holotip (espècimen de referència) que passa a formar part de la col·lecció de paleontologia del museu.

 
(extret de Regio7: http://www.regio7.cat/manresa/2014/06/17/museu-geologia-manresa-custodia-fossil/272231.html)